E-Posta: info@tria.legal

Yatırım Hukuku Platformu

Tria Legal bünyesinde uluslararası faaliyet gösteren bir çok hukukçuyu bulunduran ve Türkiye başta olmak üzere uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlere ve yatırımcılara hukuki süreçleri yönünden destek veren faaliyetlerinin idari ve adli yönlerini takip eden yargı kurumlarında temsil eden gerçekleştirecek arabuluculuk, tahkim ve müzakere yollarında süreç takibi yapan bir hukuk platformudur.

For our introduction file click.